Alfa eCare
Du kan inte längre registrera dig till det här webinaret

Alfa eCare Clinics -
​​​​​​​Få kunskap om Riskbedömning och Vårdlinjer i vårt journalsystem för tandvård

När du väljer hosting av ditt tandvårdssystem (Carita) hos Alfa eCare får du tillgång till två nya moduler: Riskbedömning och Vårdlinjer. Vi hälsar dig nu varmt välkommen till vårt kommande webinar där vi ger en övergripande presentation av dessa funktioner i Alfa eCare Clinics.

Den automatiserade riskbedömningen bygger på de registreringar som görs och utgör ett stöd i ditt dagliga arbete. Vårdlinjer, som fastställer besöksintervaller, är inställningsbara variabler som styr vilken vårdlinje varje patient bör följa.

Du kan se det här webinaret från din dator, surfplatta eller mobiltelefon.Du kommer inte synas eller höras men däremot har du möjlighet att ställa frågor live, i den privata chatten.
Presentation:
Carina Persson, Jessica Schannong & Charlotte Backenskiöld

Moderator:
Sara Brandberg

Tidsåtgång:
30 minuter