Alfa eCare/Joliv AB
Du kan inte längre registrera dig till det här webinaret

Välkommen till detta webinarium!

Under webinaret presenteras uppdragsmodulen i Alfa eCare Welfare. Uppdragsmodulen går att köpa separat eller som tilläggsmodul om ni redan använder Alfa eCare Welfare.

Uppdragsmodulen ger stöd för hantering av samtliga uppdragstagare, som t ex familjehem, kontaktpersoner och ledsagare. Uppdragsmodulen ger er en rad användbara funktioner så som utredning och matchning, automatiskt genererade avtal och tidrapportering, som resulterar i ett sammanhållet flöde med full kontroll över uppdragen.
​​​​​​​
För kommuner och privata utförare inom socialtjänsten, som arbetar på uppdrag av kommunen.
Presentatör
Gabriel Olsson

Moderator:
​​​​​​​Sara Brandberg

Tidsåtgång:
45 minuter